Новини сайту

Графік виконання тестових контрольних робіт для слухачів, зарахованих з 01.02.2018 р.

 
Фото Адміністратор ННІ НО
Графік виконання тестових контрольних робіт для слухачів, зарахованих з 01.02.2018 р.
Адміністратор ННІ НО - четвер 25 січень 2018 3:55
 

Графік виконання тестових контрольних робіт для слухачів,

зарахованих з 01.02.2018 р.

 

з/п

Термін виконання

№ тестової КР

Назва теми

Математика, І семестр

1

до 15.02.

2018 р.

№ 1

Т. 1–4. Множини. Многочлени. Числа. Вирази. Перетворення алгебраїчних виразів. Функції та їх графіки. Раціональні рівняння, системи

2

до 15.02.

2018 р.

№ 2

Т. 4. Алгебраїчні раціональні рівняння та їх системи

3

до 15.02.

2018 р.

№ 3

Т. 6–7. Тригонометрія. Планіметрія

Математика, ІІ семестр

4

до 20.03.

2018 р.

№ 4

Т.  1–3. Раціональні нерівності і системи нерівностей. Ірраціональні рівняння, нерівності, системи. Трансцендентні рівняння, нерівності, системи

5

до 20.04.

2018 р.

№ 5

Т. 4–5. Похідна функції, інтеграл. Числові послідовності, прогресії

6

до 14.05.

2018 р.

№ 6

Т. 6. Вектори. Стереометрія

Українська мова і література, І семестр

1

до 20.02.

2018 р.

№ 1

Т. 1. Фонетика

Т. 2. Графіка. Орфоепія

Т. 3. Орфографія

2

до 25.02.

2018 р.

№ 2

Т. 4. Будова слова. Словотвір

Т. 5. Лексикологія. Фразеологія

Т. 1. Усна народна творчість

Т. 2. Давня українська література

Т. 3–4 Література кінця ХVІІІ – перших десятиліть ХІХ ст. І. Котляревський. Г. Квітка-Основ’яненко

Т. 5. Література 40–60-х рр. ХІХ ст. Т. Шевченко. П. Куліш. Література 70-90-х рр. ХІХ ст. І. Нечуй-Левицький

3

до 25.02.

2018 р.

№ 3

Т. 6. Морфологія. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово та його форми. Прислівник. Службові частини мови.

Т. 5. Література 70-90-х рр. ХІХ ст. П. Мирний.

І. Карпенко-Карий. І. Франко. М. Коцюбинський. Література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. О. Кобилянська. Л. Українка. М. Вороний. О. Олесь. Модернізм та його течії

Українська мова і література, ІІ семестр

4

до 13.03.

2018 р.

№ 4

Т. 1. Синтаксис. Словосполучення

Т. 2. Речення як основна синтаксична одиниця. Просте двоскладне речення

Т. 3. Другорядні члени речення

Т. 4. Односкладні речення

Т. 1. Література ХХ ст. П. Тичина. М. Рильський. М. Зеров. В. Сосюра. Ю. Яновський. М. Хвильовий. М. Куліш

5

до 14.04.

2018 р.

№ 5

Т. 5. Просте ускладнене речення

Т. 6. Складне речення. Складносурядне речення

Т. 7. Складнопідрядне речення

Т. 8. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Т. 1. Література ХХ ст. В. Підмогильний. О. Вишня. Б.-І. Антонич. О. Довженко

6

до 14.05.

2018 р.

№ 6

Т. 9. Безсполучникове складне речення

Т. 10. Розділові знаки у простому та складному реченнях. Пряма й непряма мова

Т. 11. Стилістика. Стилі мовлення

Т. 12. Розвиток мовлення.

Т. 1. Література ХХ ст. В. Симоненко. А. Малишко. Л. Костенко. І. Драч. О. Гончар. В. Стус. Г. Тютюнник

Т. 2. Твори українських письменників-емігрантів. І. Багряний. Є. Маланюк Т. 3. Сучасний літературний процес

Фізика, І семестр

1

до 20.12.

2017 р.

№ 1

Т. 1. Кінематика рівномірного прямолінійного руху

Т. 2. Кінематика рівноприскореного прямолінійного руху

Т. 3. Кінематика криволінійного руху

Т. 4. Основи динаміки

Т. 5. Сили в механіці

Т .6. Основи статики

Т. 7. Закон збереження імпульсу

Т. 8. Закон збереження енергії

Т. 9. Елементи механіки рідин і газів

2

до 15.01.

2018 р.

№ 2

Т. 10. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Т. 11. Рівняння стану ідеального газу

Т. 12. Основи термодинаміки

Т. 13. Теплові двигуни

Т. 14. Властивості газів і рідин

Т. 15. Властивості твердих тіл

3

до 12.0.

2018 р.

3

Т. 1. Кінематика рівномірного прямолінійного руху

Т. 2. Кінематика рівноприскореного прямолінійного руху

Т. 4. Основи динаміки

Т. 5. Сили в механіці

Т. 10. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Т. 11. Рівняння стану ідеального газу

Т. 12. Основи термодинаміки

Т. 13. Теплові двигуни

Фізика, ІІ семестр

4

до 28.02.

2018 р.

№ 4

Т. 1. Електричне поле

Т. 2. Робота електричного поля. Електроємність

Т. 3. Закони постійного струму

Т. 4. Електричний струм у різних середовищах

Т. 5. Магнітне поле

Т. 6. Електро-магнітна індукція

5

до 01.04.

2018 р.

5

Т. 7. Механічні коливання і хвилі

Т. 8. Електромагнітні коливання

Т. 11. Закони відбивання світла. Закони заломлення світла

Т. 13. Хвильові властивості світла

Т. 14. Елементи теорії відносності Квантові властивості світла

Т. 15. Атом та атомне ядро

6

до 14.05.

2018 р.

6

Т. 1. Електричне поле

Т. 2. Робота електричного поля. Електроємність

Т. 3. Закони постійного струму

Т. 5. Магнітне поле

Т. 6. Електромагнітна індукція

Т. 7. Механічні коливання і хвилі

Т. 11. Закони відбивання світла. Закони заломлення світла

Т. 13. Хвильові властивості світла

Т. 15. Атом та атомне ядро

 

(Відредаговано Оксана Юріївна Приходько - початкове подання середа 30 листопад 2016 12:25 )

(Відредаговано Оксана Юріївна Приходько - початкове подання четвер 25 січень 2018 3:51 )